Privacybeleid

Privacy policy
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bolski BV (hierna te noemen: Bolski) en is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Bolski respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Wij verwerken de volgende gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie en orderverwerking:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer (als u er voor kiest deze te verstrekken)
E-mailadres
Gegevens die horen bij de door u gekozen betaalwijze
Voor zakelijke contacten: KvK -en BTW-nummer
Voertuiggegevens, indien dit nodig is voor een correcte afwikkeling van de bestelling
Wij gebruiken de gegevens voor het volgende:
Afhandelen van orders en betalingen
Leveren van producten en diensten
Verschaffen van relevante informatie over bestellingen
Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen (met uw toestemming)
Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat
Bewaartermijn:
Bolski zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.
Delen van gegevens:
Bolski verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden indien noodzakelijk gedeeld met de volgende organisaties:
Easywebshop en Shoppagina, voor het afhandelen van orders en facturen
Mollie, voor afhandelen van betalingen
PayPal, voor afhandelen van betalingen
GLS, DPD, PostNL voor het verzorgen van leveringen
Onze toeleverancier(s), voor het verzorgen van leveringen
Cookies:
Wij maken op deze website gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie is noodzakelijk voor de technische en gebruiksvriendelijke werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen ‘liken’ of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van die code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar echter geen invloed op: Lees de privacyverklaringen van uw social media (die met regelmaat wijzigen), om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen info@bolski.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vragen wij om een kopie identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij adviseren wij om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werkweken, exclusief bedrijfsvakanties op uw verzoek reageren.
Verwerking gegevens minderjarigen:
Het ontbreekt ons aan mogelijkheden tot een controle op de leeftijden van bezoekers van onze website. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Bolski onbedoeld persoonsgegevens van een minderjarige heeft verzameld, neem dan contact op via info@bolski.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):
Binnen onze organisatie worden gegevens niet verwerkt op een wijze of schaal die ons conform artikel 37 van de AVG noodzaakt om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Vragen over ons privacy beleid en/of onze toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u derhalve richten aan info@bolski.nl

Afdrukken